Tarih

4 - 7 Mayıs 2016

Yer

Kırıkkale Üniversitesi

Katılımcı

250

Konuşmacılar

24 Konuşmacı

DUYURU


Tam metinlerinizi 13 Temmuz’a kadar APA formatında aşağıdaki e-mail adreslerine göndermeniz önemle rica olunur. Bu tarihten sonra gönderilen tam metinler yayınlanmayacaktır.

Please submit your full text at below e-mail addresses in APA format until 13th July. The full texts will be received after mentioned deadline (13th July) will not be accepted and published.

Tam metinlerin İngilizce özetlerle beraber gönderilmesi önemle rica olunur.

Full text should be sent along with English abstracts.

E-Mail AdresleriE-Mail Addresses

ibrahimmazman5@yahoo.com İngilizce tam metinleriniz için – for Texts in English

fcosguner@hotmail.com Farsça tam metinleriniz için – for Texts in Persian

samed26@hotmail.com Arapça tam metinleriniz için – for Texts in Arabic

zynppgr06@gmail.com Türkçe tam metinleriniz için – for Texts in Turkish

II. ORTADOĞU SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ /

Saygıdeğer Katılımcılar, sevgili öğrenciler;

 1. Ortadoğu Sempozyumunun sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Sempozyumumuza ilgi gösteren 18 ülkeden 250’ye yakın katılımcı teşrif etmişlerdir. Bu ülkeler, Suriye; Irak, İran, Filistin, Hindistan; Katar; Kuveyt; Ürdün; Mısır; Sudan; Tunus; Cezayir; Fas; KKTC; Güney Afrika; İsviçre; Kanada ve Türkiye’dir.

Bu ülkeleri temsilen 80 üniversite, 15 Araştırma Kurumu ve 3 Araştırma Enstitüsu sempozyumda yer almıştır.

Ayrıca Türkiyeden Başbakanlık, TİKA, ORSAM, Kara Harp Okulu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT gibi kurumlar temsil edilmiştir.

3 Gün boyunca Sempozyumda 51’i Oturum 5 Panel olmak üzere 56 bilimsel toplantıda bildiri sunan katılımcılar, Ortadoğu ülkelerinin ve toplumlarının çeşitli siyasal, sosyolojik ve kültürel sorunlarını bilimsel düzeyde ele alıp tartışma imkanı bulmuşlardır.

Sempozyum heyeti olarak bu bildirilerde dikkatimizi çeken konuların başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Siyaset ve Din ilişkisi; sekülarizm; radikalizm; güvenlik; terörle mücadele; terörün politik, kültürel, ekonomik kaynakları; Arap Baharının etkisi ve sonuçları; Toplumsal meşruiyet ve demokratik talepler; Ortadoğu ülkelerine yönelik dış müdahaleler; AB ülkeleri ve ABD’nin Ortadoğuya bakışı ve yaklaşımı; Göç hareketleri, özellikle mülteciler sorunu; Ortadoğu’daki azınlıkların, etnik ve dini grupların talepleri; kimlikler, sivil toplum; muhalefet kültürü; ulus-devlet biçiminin vaatleri ve sorunları; oryantalizm; kentleşme; Ortadoğudaki kadınların sorunları; özellikle Suriye’nin ve Suriyeli Mültecilerin durumu; Ortadoğuda oluşması ümit edilen Hoşgörü kavramına olan ihtiyaç; insan haklarının Ortadoğuda’ki durumu; bu çerçevede Çocuk hakları; Ortadoğuda inşa edilen duvarlar; yeniden şekillenmek istenen sınırlar;

Filistin sorununa yönelik güncel ve aktüel değerlendirmeler;

Ekonomik açıdan Ortadoğuda sermayenin rolü ve kalkınma sorunları; İslam ekonomi anlayışının çeşitli yönleri; Ortadoğu ülkelerinde yabancı sermayenin kültüre etkisi;

İletişim alanında Basın, görsel ve sosyal medyanın Ortadoğuya bakışı ve olayları yönlendirmede yeni bir güç olarak ortaya çıkışı;

Tarih perspektifinden Ortadoğunun yakın dönem geçmişi ve Osmanlı  dönemi yönetim uygulamasına dair örneklemeler;

Ortadoğunun çevre sorunları olarak ekolojik meseleler, bu çerçevede enerji, su ve petrol konuları;

 Ve son olarak Ortadoğu kültürlerinin ürettiği dil, edebiyat ve sanat konularında 200’den fazla bildiri sunulmuş ve bildirilerde sözü edilen konular akademik düzeyde tartışılma imkanı bulmuştur.

Bu çerçevede genel olarak şu değerlendirmeleri yapabiliriz:

Sempozyum un ana teması olan Devlet, Devlet dışı unsurlar ve Demokrasi konularına yönelik Terör, Şiddet, Siyasi İstikrar gibi kavramların tartışılması farklı düşünceleri, bakış açılarını ortaya çıkardı.

Sempozyum süresince Orta Doğu’nun neredeyse en temel ve sürekli sorunlarından birisi haline gelmiş Filistin meselesi yanında şu anda gündemimize aldığımız Suriye, Irak, Yemen, Arap Baharı gibi sorunlar konuşuldu.

Bu sempozyum bir anlamda kavramsal düzeyde Orta Doğu’da siyasi özgürlükler, şiddetin kontrol altına alınıp toplumsal istikrar ve güvenliğin temin edilmesine yönelik arayışlar, Orta Doğudaki devletlerin toplumsal ve siyasal işlevlerini yerine getirip getirmeme durumu ele alındı. Böylece sempozyumdaki tartışmaların, demokrasi ve demokratikleşme, insan hakları,  toplumların siyasi temsiliyet haklarının iyileştirilmesi gibi siyasi ve sosyal konularla ilgili fikir ve kavramların tartışılması ve geliştirilmesine yönelik katkı yapmış olduğunu temenni ediyoruz.

Merkezimiz, bu sempozyumun sonucu olan bildirileri en kısa zamanda internet ortamında ve basılı olarak yayımlayacaktır. Temennimiz o dur ki sempozyumda tartışılan bu kavram ve fikirlerin kurumsal anlamda uygulamaya konması için Merkezimiz bünyesinde bundan sonra daha çok projeler ve belirli temalara yönelik çalıştay forum ve workshoplara yönelik olarak kurumsal gelişimi önceleyen projelere ağırlık verilecektir.

Bu anlamda bu tür projelerin geliştirilmesine yönelik Merkezimizle koordinasyon ve protokoller yoluyla bu tür etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini söylemek isteriz .

Yoğun bir ilgi ve alaka ile gerçekleştirilen II. Ortadoğu sempozyumu, öyle anlaşılmaktadır ki üzerine düşen misyonu gerçekleştirmiş görünüyor. Zira, Ortadoğu kültürünün temel dinamiklerinden biri olan ancak son dönemde bu kültürden çıkarılmak istenen diyalog anlayışı bu sempozyum arayıcılığıyla başarılı bir şekilde ortaya konmuştur.

İkinci dikkati çeken konu, Ortadoğu sorunlarının çözümünde, yine Ortadoğu insanlarının inisiyatifinin etkin olacağı hususudur. Şu halde bölgeye yönelik diplomatik ve askeri dış müdahalelerin, problemlerin çözümünden ziyade bunları artıracağı konusu ortak bir mutabakat olarak öne çıkmıştır.

Sempozyumun bir amacı da geleceğe yönelik olarak sorunların çözümünde ortak bir akademik dil ve işbirliği ortamının alt yapısının oluşturulması idi. Sempozyum neticesinde bu ortamın oluşabileceğine ilişkin ortak görüşler ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla katılımları dolayısıyla  II. Ortadoğu Sempozyumuna katkı yapan tüm akademisyenleri, araştırmacı ve gazetecileri kutlar herbirine ayrı ayrı  teşekkür ederiz.

Ortadoğu’da, Ön Asya’da, barışın, istikrarın, refahın ve mutluluğun en kısa zamanda gelmesini dileyerek;

Yakın gelecekte, yeni bir bilimsel toplantıda yeniden bir arada olabilmek dileğiyle,

Hepinize saygılar sunarım.

BASIN BÜLTENİ /

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE II. ULUSLARARASI ORTADOĞU SEMPOZYUMU

Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAMER) tarafından düzenlenen ‘Ortadoğu’da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi’ konulu II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu 4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında üniversitemizde yapılacak.

Sempozyum, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon’da 4 Mayıs 2016 tarihinde sabah 10:00’da Açılış Töreni ile başlayacak ve protokol konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Arkeolog Dr. Tuna AKÇAY’ın fotoğraflarından oluşan ‘Kırıkkale’den İpek Yoluna’ fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Oturum Başkanlığını Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Emrullah İŞLER’in yapacağı, ‘Ortadoğu’nun Demokratik Geleceği: Diyalog-Barış-İstikrar’ konulu açılış panelinde Filistin Kültür Bakanı Vekili Dr. Ziyad A.J. RJOOB, İran Tebriz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bagher SADRINIA, Milletvekili Prof. Dr. Yasin AKTAY ve Katar Milli Kültür Merkezi Müdürü Dr. Khaled Yusuf AL-MULLA yer alacaklar. Açılış töreninin ardından Fen Edebiyat Fakültesi’nde yer alan Yahya Kemal Konferans Salonu ile Akdeniz, Kızıldeniz, Nil, Dicle, Fırat Salonlarındaki oturumlara geçilecek.

İlki 07-10 Mayıs 2014 tarihinde yine Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ve ‘Süreklilik ve Değişim’ ana teması ile gerçekleştirilen sempozyum bu yıl yeni kurulan Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize ediliyor. Filistin Ulusal Yönetimi, İran, Cezayir, Tunus, Libya, Katar, Ürdün, Mısır, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, gibi Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye dahil 16 ülkeden, 80 Üniversite ve 15 Araştırma Kurumunun temsil edileceği ve 230 bilim insanının katılacağı sempozyumun ana teması “Ortadoğu’da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi” olarak belirlendi. Bu tema içerisinde “Ortadoğu’da Siyaset ve Diplomasi, Ortadoğu’nun Sosyolojisi, Ortadoğu Ekonomisi, Ortadoğu Krizinin Felsefi Temelleri ve Ortadoğu Çalışmalarının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği” konularında iki yüzden fazla bildiri sunulacak.

Bu sempozyum ile ülkemizin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri, bir yandan küresel çerçevedeki gelişmeler açısından, bir yandan da tarihi ve güncel konu ve olaylar açısından tartışılma ve anlaşılmasına imkân verilmiş olacak. Tarihi geçmişi ve coğrafi konumu sebebiyle Ortadoğu ülkeleri ile yakın bir ilişki ağı içerisinde bulunan ülkemizin, medeniyet tarihinin en zengin alanı olan Ortadoğu coğrafyası içerisinde konumunun doğru bir şekilde değerlendirmesini yapmak, tarihi olayların ve siyasi gelişmelerin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak üzere Türkiye’de bulunan üniversiteler ile yurtdışından çok sayıda araştırma kurumu ve araştırmacı bu sempozyumda yer alacak.

04-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında 5’i panel; 51’i de oturum şeklinde 56 akademik toplantı halinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, oturumlar senkronize olarak, 1 konferans salonu ve 5 derslikte yapılacak. Sempozyumda 230 katılımcı dünya gündemini her geçen gün daha fazla meşgul eden Ortadoğu ülkelerinin karşılaştıkları problemleri, Ortadoğu ülkelerinden veya diğer ülkelerden katılacak olan akademisyenler, uzman bilirkişiler ve entelektüeller ile karşılıklı olarak tartışma, fikir alış verişinde bulunma ve birbirleriyle tanışma imkânı bulabilecek; bu suretle sempozyum aracılığı ile Ortadoğu konusunda uzmanlaşmış yerli ve yabancı bilim insanları bir araya gelecek. Böylece Türkiye’yi uluslararası bir organizasyon aracılığı ile tanıtma fırsatı da oluşacak.

Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAMER) tarafından düzenlenen sempozyum, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Türk Tarih Kurumu, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü sponsorluğunda gerçekleşecek. Ayrıca konaklama sponsorluğunu Kırıkkale İpekçi Gold Otel’in üstlendiği sempozyuma, Kırıkkale Valiliği, Belediye Başkanlığı, Keskin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı da destek veriyor.

Kapanış oturumu ve kapanış bildirisinin okunması ile sempozyum akademik programı sona erecek. Davetliler için kültürel etkinlik olarak doğu ezgilerinden oluşan bir konser icra edilecek. Ayrıca, 7 Mayıs 2016 Cumartesi günü Kırıkkale yöresine yönelik bir gezi yapılacak olup, bu gezide Kaman Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ile Keskin ilçesinin tarihi ve turistik mekânları ziyaret edilecek. Keskin’de düzenlenecek yemeğin ardından sosyal program son bulacak.

 

Saygı ile Duyurulur

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Orta Doğu'da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi /

 

Uygarlığın beşiği olan Orta Doğu, halen yeryüzünün en önemli kültürel  ve ekonomik zenginliklerine sahip bir coğrafi bölgesi durumundadır. Mekke, Medine, Kudüs gibi kutsal mekanlar, Şam, Hamedan, Kerkük  gibi halen yerleşim alanı olan dünyanın en eski şehirleri, Petra, Efes, Palmira gibi antik kentler bu coğrafyada bulunmaktadır. Oysa bu zengin bölge üzerindeki siyasi belirsizlikler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik krizi, göç, ekonomik istikrasızlık gibi sorunlar yalnız Orta Doğu’da bulunan kimseleri değil, bu bölge ile kültürel bağları olan veya ekonomik-siyasi çıkarları olan ülkeleri de bu yöredeki gelişmeleri yakından takip eder bir hale getirmiştir. Devlet kavramının ilk defa ortaya çıktığı bir bölge olmasına rağmen siyaset alanındaki bu sorunlar her geçen gün artan şekilde bizim günlük hayatımızda da hissedilmektedir. Bu yüzden Orta Doğu’daki devlet ve siyaset konusunda ortaya çıkan belirsizlik ve siyasi meşruiyet sorunu bir an önce ele alınmayı, tartışılmayı ve çözümler üretilmesini beklemektedir.

1990’lardan itibaren dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Ortadoğu’da da bir demokratikleşme dalgası bekleniyordu. Bu beklentiler, Arap Baharı süreciyle yeniden canlandı ama Arap Baharı sürecinin demokratikleşmeye doğru gidip gitmediği çok net olarak ortaya çıkmadı. Hem akademik hem de siyasi çevrelerin, yerinden oynayan taşlardan sonra Ortadoğu’nun alacağı yeni şekli dikkatle izlemesi gerekiyor. Demokrasi, Ortadoğu’nun en acil ihtiyaçlarından birisi durumundadır. Fakat bu süreçte ortaya çıkan devlet-dışı yeni aktörler, değişim sürecini daha sancılı bir hale getiriyor ve halkın demokratikleşme için devlet üzerinde yarattığı baskıyı anlamsız hale getiriyorlar. Bu nedenle, demokrasi çabaları içerisinde bu devlet-dışı aktörlerin siyasal istikrar üzerindeki etkilerine de yakından bakmak gerekiyor. Ortadoğu’nun geleceği, demokrasi özlemi ve devlet-dışı aktörlerin hem devlet hem de halkla olan etkileşimleri çerçevesinde şekillenecek gibi duruyor.

Bu anlamda Kırıkkale Üniversitesi’nde 2016 yılının Mayıs ayında ikincisi düzenlenecek olan uluslararası konferansın teması, “Orta Doğu’da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi” olarak belirlendi. Orta Doğu’da devlet, siyaset ve toplum konularının ve bu alanların çevresinde ortaya çıkan yeni unsurların tartışılacağı sempozyuma katılımlarınızı bekleriz.

Conference or Event Schedule / dont forget it

Event Sponsors / dont forget it

Become a sponsor

Sempozyum Konuları /

1. Ortadoğu’da Siyaset ve Diplomasi

 • Orta Doğu’da Egemenlik ve Meşruiyet Sorunu
 • Orta Doğu’da Devlet ve Devlet Tipleri: Cumhuriyet ve Krallıklar
 • Orta Doğu’da Devlet Dışı Unsurlar
 • Orta Doğu’da Demokrasi ve Demokratikleşme
 • Orta Doğu’da Otoriter Yönetimler ve Diktatörlükler
 • Orta Doğu’da Siyaset, Siyasi Hareketler ve Siyasi Partiler
 • Ortadoğu’da Güvenlik ve Terör
 • Ortadoğu’da Sınırlar
 • İslâm-Siyaset İlişkisi ve İslami Hareketler
 • Bölge dışı Aktörler
 • Devlet Dışı Aktörler ve Tarih

2. Ortadoğu’nun Sosyolojisi

 • Ortadoğu’da Ulus, Ulus Devletler ve Ulusçuluk
 • Ortadoğu’da Din ve Mezhepler
 • Orta Doğu’da Radikalizm ve Radikal Hareketler
 • Ortadoğu’da Etnik Gruplar (Aşiretler/Etno-mezhepsel ve Etno-dinsel Gruplar)
 • İnsan Hakları ve Hukuk
 • Ortadoğu ve Medya
 • Kimlikler ve Demokrasi
 • Göç, İltica ve Mülteciler
 • Kadın ve Kadın Hakları

3. Ortadoğu’da Ekonomi

 • Azgelişmişlik ve Ekonomik Yapı
 • Kalkınma ve Demokrasi Sorunları
 • Orta Doğu ve İslam Ülkelerinde Ekonomik İlişkiler
 • Orta Doğu’da Enerji Sorunu, Petrol ve Boru Hatları
 • Orta Doğu’da Su Sorunu

4. Ortadoğu Çalışmaları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek

 • Orta Doğu Çalışmalarında Yöntem Sorunu
 • Oryantalizm ve Batı Kaynaklı Çalışmalar

5. Kuramsal Yönler:

 • Orta Doğu Krizinin Felsefi Dayanağı
 • Şiddetin Teolojik Temeli
 • Orta Doğu Krizinde Dini Entellektüellerin Rolü
 • Dini Entellektüeller ve Selefizm arasındaki İlişki

Görüşler /

Event Speakers / meet with greaters

John Doe 4

John Doe 3

John Doe 1

Claire mccoy 1

See all speakers

Sempozyum Bilgileri /

Sempozyum Yeri

Kırıkkale Üniversitesi

Merkez Yerleşke / Kırıkkale

Sempozyum Tarihleri

4 – 7 Mayıs 2016

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Ayşe Burcu TUNCA

Kırıkkale Üniversitesi / Sosyoloji Bölümü

Tel: 0 318 357 4242 / 41 19

E-posta: ayseburcutunca@gmail.com

Sempozyum Dilleri

Bilimsel toplantılarda simültane çeviri yapılacaktır.

Sempozyum İzin Yazıları

Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek resmi izin yazıları, sempozyum sekreterliği tarafından talep eden katılımcılara gönderilecektir.

Katılım Sertifikası

Kayıt işlemini tamamlamış ve kayıt ücretini yatırmış olan tüm katılımcılara sempozyum katılım belgesi verilecektir.

Yaka Kartı

Tüm bilimsel toplantı ve sosyal etkinliklere girişte yaka kartı takılması zorunludur. Kayıt masasından verilecek olan yaka kartlarının kayıp olması halinde kayıt masasına başvurulması gerekmektedir.

Kayıt ve Danışma Masası

Sempozyum kayıt ve konaklama işlemleri, sosyal program ve danışma hizmetlerini yerine getirecek olan kayıt masası, sempozyum süresince 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetleri için Son Gönderim Tarihi : 15 Şubat 2016
 • Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması : 01 Mart 2016
 • Tam Metin için Son Gönderim Tarihi : 15 Nisan 2016
 • Erken Kayıt için Son Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2016
Not: Bildirilerin Tam Metinleri Sempozyum Sonrasında Basılacaktır.

Sempozyum Organizasyonu

akademi-01

Serhat Sarıoğlu

Tunalı Hilmi Cad. No:83/10 Kavaklıdere Ankara

Tel: + 90 (312) 427 11 14

Faks: + 90 (312) 427 11 40

Email : akademi@akademikongre.com

Kırıkkale /

96_ust_kirikkale

Şehir olarak, Kırıkkale’nin kuruluşu ve gelişmesi oldukça yenidir. Ancak Kırıkkale İli’nin coğrafi alanının yüzyıllar öncesine giden çok eski bir yerleşim sahası olduğu bilinmektedir. İlimizin değişik yerlerinde bulunan mağara, yer altı şehri ve höyük gibi arkeolojik eserler ve kalıntılar bu bilgileri doğrular niteliktedir.8813569 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra, İlimiz dahilindeki Böhrek (Böbrek) Dağı civarı, Anadolu’nun Türk ve İslam diyarı yapılması için mücadele verilen bölgelerin başında gelir. Ayrıca Anadolu’daki ilk Türk – İslam yerleşim merkezlerinden birisi de 1120 yılında kurulan Balışeyh’tir. Daha sonraki yüzyıllarda bu bölgede, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden muhtelif Oğuz Türkmen aşiretlerinin iskan edildikleri görülmektedir.

 

Bu arada “Oğuzhan“ oymağının, Ankara yakınlarında (o zamanki söylenişiyle ) “Kırıkkal’a” Bölgesi’nde iskan edildiğine dair Osmanlı arşiv belgeleri mevcuttur. Bu kaynaklar bize 250 – 300 yıl önceden buralara Kırıkkala isminin verildiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Kırıkkale Bölgesi, Ankara Vilayeti’nin sancağı olan Kırşehir’e bağlı Keskin kasabasının, Kızılırmak Havzası içinde; Yahşihan, Kırıkköyü ve Yuva Köyü gibi yerleşim alanları ile dikkati çekmektedir. Evliya Çelebi’de İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale çevresindeki Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt gibi yerleşim merkezlerinden övgüyle 13f2732c-307e-4b30-bedc-24f8419321ccbahsetmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlanan Savunma Sanayisi ile gelişmeye yönelen Kırıkkale; muhtelif kazılarda elde edilen çok çeşitli medeniyetlere ait değerli buluntuları, 150 – 200 yıllık tarihe sahip ahşap konakları, Savunma Sanayisi üretimleriyle MKEK Fabrikaları, Tüpraş Rafinerisi gibi diğer sanayi tesisleri ve Üniversitesi ile tarih, kültür, sanayi ve bilimin mükemmel bir bileşimi olan önemli bir Cumhuriyet Şehri’dir. 2000 Yılı nüfus sayımına göre ( Keskin, Karakeçili, Çelebi, Bahşili, Yahşihan, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ) sekiz ilçesi ile birlikte 383.508, İl Merkezi 205.078 nüfusu olan Genç Cumhuriyet Şehrimizi daha yakından tanıyalım. Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur.Ankara’ya bağlı ilçe iken ,1989 yılında il olmuştur.

Üniversitemiz Hakkında /

kirikkale

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, iktisadi ve idari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi’nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmuştur. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim daliyla başlamıştır.

376563_251286288261927_100001416738992_653757_765460392_n1994-1995 öğretim yılı başında Keskin’de 3 programlı bir yüksekokul daha açan, Kırıkkale Üniversitesi’ne 3 Ocak 1995 tarihinde Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri; 12 Ağustos 1998 tarihinde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eklenmiştir. Bu birimlerden Hukuk ve Eğitim Fakültelerine 1997-1998, Tıp ve Veterinerlik Fakültelerine 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise 1999-2000 öğretim yilinda eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi’ne bağlı Süleyman DEMiREL Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2001 yılında açılarak hizmete girmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşu 24/06/2002 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanmıştır ve poliklinik hizmeti vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, 06.06.2005 tarihinde kurulmuştur.

037Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.11.2008 tarihli ve
27338 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararınca 19.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Üniversitemizdeki fakülte sayımız 10’a ulaşmıştır.Bugün itibariyle Üniversitemizde; 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü ile eğitim-öğretim faaliyeti yapılmaktadır.

Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara’nın bir tür banliyösü durumundadır. Kırıkkale Üniversitesi de, büyük şehrin sorunlarından uzak, ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşilabilecek bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır

Kurullar /

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

 • Prof. Dr. Ekrem YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi Rektörü)

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ

 • Doç. Dr. İbrahim MAZMAN (Kırıkkale Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Erol KURUBAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Haluk ÖZDEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. İbrahim MAZMAN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Fahrettin COŞGUNER (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim GÖK (Kırıkkale Üniversitesi)

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nasuh USLU (Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Meliha Benli ALTUNIŞIK (METU)
 • Prof. Dr. Ramazan GÖZEN (Marmara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yusuf ÖZ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hüseyin EMİROĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Muhittin ATAMAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Üniversitesi D.T.C.F.)
 • Prof. Dr. Eyüp BAŞ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fehrullah TERKAN (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dolunay ŞENOL (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mashhoor Srour ALHABBAZI (Al-Quds University)
 • Prof. Dr. İhsan Khader AD-DEEK (An-Najah National University)
 • Prof. Dr. Yaseen KITTANI (Al-Qasemi Academy University)
 • Prof. Dr. Musa AJWA (Hebron University)
 • Prof. Dr. Mahjoob ZWEIRI (Qatar University)
 • Prof. Dr. İsmail ÖZÇELIK (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hamit PEHLIVANLI (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yasin AKTAY (TBMM Siirt Milletvekili)
 • Doç. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU (Atatürk Kül. Dil ve Tar. Yük. Kur.)
 • Prof. Dr. Birol AKGÜN (SDE Chair)
 • Doç. Dr. H. Bayram SOY (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Levent AYDIN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sait OKUMUŞ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şamil ÖCAL (Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ali BALCI (Sakarya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Mustafa BALCI (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Ahmet UYSAL (Marmara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Hasan YAYLI (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Hassan Akbari BEİRAGH (İran)
 • Yrd. Doç. Dr Salim PİLAV (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr Abdussamed YEŞİLDAĞ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr Recep ÇİNKILIÇ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Mezher YÜKSEL (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Dr. Ali GHAREEB (Kırıkkale Üniversitesi) (Palestine)
 • Yrd. Dr. Hakan ARIKAN
 • Cahit TUZ, ASEM – Middle East Expert

HALKLA İLİŞKİLER

 • Uz.Öznur ERMEZ (Kırıkkale Üniversitesi)

SEKRETERYA

 • Arş. Gör. Ezgi KARMAZ (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ahmet ÖZMEN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Arş. Gör.Mert Can ERDOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Okt. Atilla ALTUN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Naime DURAN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ayşe Burcu TUNCA
 • Arş. Gör. Gökhan GÖKMEN
 • Arş. Gör. Merve Suna ÖZEL

SEMPOZYUM KAYIT /

SEMPOZYUM KAYIT BİLGİLERİ  

Kategori 01.04.2016’ dan sonra
Yurt Dışından Katılımcılar İçin Sempozyum Kayıt Ücreti € 75.-
Yurt İçinden Katılımcılar İçin Sempozyum Kayıt Ücreti TL 200.-
Kırıkkale Üniversitesi Mensupları İçin Sempozyum Kayıt Ücreti TL 100.-
Sempozyum Kayıt Ücretine Dahil Hizmetler ve Önemli Bilgiler :

 • Sempozyum kayıt ücretine, bilimsel programa ve sosyal aktivitelere katılım, sempozyum çantası, sempozyum kiti, bildiri özetleri kitabı (kitap yada DVD de) yaka kartı, katılım sertifikası, çay-kahve arası ikramları ve öğle yemekleri dahildir.
 • Sempozyuma kayıt işleminizin kesinleşmesi için, sempozyum kayıt ücretinin aşağıda yer alan banka hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin doldurulmuş kayıt formu ile birlikte faks yada e-posta ile sempozyum sekreterya adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcı beraberindeki refakatçiler içinde sempozyum kayıt ücretinin tam olarak ödenmesi ve refakatçi ismi kayıt formunun ilgili bölümünde ayrıca belirtilmelidir.

 

SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka    VAKIFBANK
Şube Kavaklıdere Şubesi-Ankara (Ş.Kodu  138)
Hesap Sahibi Akademi Kongre Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Türk Lirası Hesabı No.: 138/00158007282515049
Iban No.: TR09 0001 5001 5800 7282 5150 49
Euro Hesabı No.: 138/00158048010402602
Iban No.: TR93 0001 5001 5804 8010 4026 02
Swift/BIC Kodu TVBATR2A  

[fc id=’5′ type=’popup’ button_color=’#4488ee’ font_color=’white’]KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ[/fc]

SEMPOZYUM KONAKLAMA BİLGİLERİ

Sempozyum Oteli

İPEKÇİ GOLD OTEL

Kırıkkale

Kırıkkale’nin önde gelen seçkin konaklama tesislerinden ve II. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu sponsorlarından İpekçi Gold Otel, sempozyuma özel olarak sunmuş olduğu konaklama ücretleri ve koşulları ile tüm sempozyum katılımcılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaktır.

Zengin açık büfe kahvaltı, gün içerisinde otel lobisinde sunulan spesiyal ikramlar ve sağlık merkezinde hamam, sauna kullanımı otelde konaklayan, sempozyum katılımcıları için özel olarak sunulan ücretsiz hizmetler arasındadır.

İpekçi Gold Otel ayrıca, sempozyum için özel tahsis etmiş olduğu servis aracı ile otelde konaklayan tüm katılımcıların otel ile sempozyum merkezi arasında ulaşım hizmetini de sağlayacaktır.

Konaklama, Fiyat Bilgisi ve Rezervasyon İçin

Lütfen Direkt Olarak İpekçi Gold Otel ile temasa Geçiniz.

Telefon : 0318 3333133                           GSM : 0532 5207138

E-Mail : ipekciturizm71@hotmail.com

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Ayşe Burcu TUNCA

Kırıkkale Üniversitesi / Sosyoloji Bölümü

Tel: 0 318 357 4242 / 41 19

E-posta: ayseburcutunca@gmail.com


Sempozyum Organizasyonu

 

akademi_beyaz-01

Serhat Sarıoğlu

Tunalı Hilmi Cad. No:83/10 Kavaklıdere Ankara

Tel: + 90 (312) 427 11 14

Faks: + 90 (312) 427 11 40

Email : akademi@akademikongre.com

İletişim Formu /

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sempozyum Yeri

Kırıkkale Üniversitesi
71450 Yahşihan
Kırıkkale,Türkiye

info@ods2016.org

Yol Tarifi